մաթեմատիկա
 1. −1.09x+63xy2+25xy2
  -1.09 • 2+63 •(2•0.2)2+25•(2•0.2)2=-2.18+88•4•1/25=-109/50+88•4•1/25=-109/50+352/25=119/10
 2. 0.13a2−0.08b2 0.4a2+0.03b2 (0.4a2+0.03b2)+(0.13a2−0.08b2)=0.4a2+0.03b2+0.13a2-0.08b2=0.53a2-0.05b2

0.4a2+0.03b2)-(0.13a2-0.08b2)=0.27a2+0.11b2

3.
(10•3x+x)-(10x+3x)=36
31x-13x=36
18x=36
x=2
10•3x+x=62

4.

(8y+1)⋅(2y−5)=(16y−6)(y+1)
16y2-40y+2y-5=16y2+16y-6y-6
-48y=-1
Y=1/48

5.

m2+n2=(m+n)2−2mn
m2+n2=m2+2mn+n2-2mn
m2+n2=m2+n2

 1. (0.2d+c3)⋅(0.04d2−0.2dc3+c6)
  0.008d3-0.04d2c3+0.2dc3+0.04d2c3-0.2dc6+c9=0.008d30.04d2c3-0.2dc6+c9

7.

(7−1)(7+1)(7(2)+1)(7(4)+1)(7(8)+1)−7(16)+35

(7(2)-1)(7(2)+1)(7(4)+1)(7(8)+1)-7.16+35

(7(4)-1)(7(4)+1)(7(8)+1)-7(16)+35

(7(8)-1)(7(8)+1)-7(16)+35

7.16-1-7(16)+35=34

Անգլերեն

English

Match the words with the definitions.

Clever and quick to learn (6) bright
Describes someone who is serious and makes you follow the rules (6) strict
Not interesting or exciting (6) boring
Having lots of ideas and enthusiasm; energetic and forceful (7) dynamic
Describes someone who likes to meet and spend time with other people (8) sociable
If an adult is childish, they behave badly like a child (5) childish
Nervous and uncomfortable with other people (3) shy
Relaxed and not easily upset or worried (9) easygoing
Very intelligent (7) brilliant

Describes a person who becomes angry and annoyed easily (11) bad-tempered
Helpful and thinking of other people’s feelings (4) kind
Describes someone who likes to give presents to people or who helps friends by buying things for them (8) generous
Describes someone who is rude and unkind (11) nasty
Easily annoyed by someone’s actions or mistakes or because you have to wait (9) impatient
Not willing to work or use any effort (4) lazy
Not taking or showing enough care or attention (8) careless
Having a strong wish to be successful, powerful or rich (9) ammbitious
Humorous, causing laughter (5) funny

bright — պայծառ

strict — խիստ

sociable — շփվող

childish — մանկամիտ

shy — ամաչկոտ

easygoing — դյուրահավատ

bad-tempered — վատ բնավորությամբ

generous — մեծահոգի

nasty — գարշելի

impatient — անհամբեր

careless — անզգույշ

abitious — հավակնոտ

մաթեմատիկա

206

ա) x² + 1 x պատկանում է [-3;3]
f(-3)=9+1=10
f(-2)=4+1=5
f(-1)=1+1=2
f(0)=0+1=1
f(1)=1+1=2
f(2)=4+1=5
f(3)=9+1=10

x³-1; x պատկանում է [-2;2]

x = -2
x³ — 1 = -8 — 1 = -9
x³-1 = 8 — 1 = 7
y պատկանում է [-9;7]

16 x պատկանում է [0;4]
———
x² + 4

x = 0;y = 4
x = 1;y = 16/5
x = 2;y = 2
x = 3;y = 16/13
x = 4;y = 4/5

√x + 1 x պատկանում է [0;9]
x=0
√x + 1 = 1
√x + 1 = 3 + 1 = 4

y պատկանում է [1;4]

Անգլերեն
 1. I have never been to Vienna.
 2. My great great grandfather had five sisters
 3. He lived in Manila for a year when he was a student.
 4. Oh no! I lost my wallet!
 5. Have you see Julie today?
 6. At the weekend, they played football, then they
  went to a restaurant.
 7. I read six books this week.
 8. Amy lived in Portugal when she was young.
 9. She visited her grandmother last month.
 10. The Vandals invaded Rome in the year 455.
 11. She lived in seven different countries, so she knows a
  lot about different cultures.
 12. I went to the cinema last night.
 13. Ow! I cut my finger!
 14. Have you seen ‘The King’s Speech’?
 15. John’s never understood the present perfect.
 16. She broke her leg the day before her exam.
 17. We saw Oliver yesterday.
 18. He’s been here all morning.
 19. They’ve lived here for many years (and they still do).
 20. King Henry the Eighth of England had six wives.
Հայոց լեզու

1. Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

Օրինակ՝ ջուր-ջրծաղիկ (ու-ն գաղտնավանկի ը)
ծաղիկ-ծաղկաման (ի-ն սղվել է)
համբույր-համբուրել (ույ-ու)

հին-հնամենի (ու-ն գաղտնավանկի ը-ի)

բազուկ-բազկաթոռ (ը-ն սղվել է)

պատիժ-պատժել (ի-ն սղվել է)

ողջույն-ողջունել (ույ-ու)

աշխույժ-աշխուժություն (ույ-ու)

մատյան-մատենագիր (յա-ե)

պարտեզ-պարտիզան (ե-ի)

գլուխ-գլխավոր (ու-ն գաղտնավանկի ը)

էշ-իշամեղու (է-ի)

2. Տրված բառերի վերջից բաղադրիչներ ավելացնելով՝ բառեր կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունափոխություն:

ա) բուրդ—բրդագործ, սիրտ—սրտաբաց, կույր—կուրամիտ, ճահիճ—ճահճակալել, ալյուր—ալրաղաց, կեզ—կիզիչ, ատամնաբույժ—ատամնաբուժարան.

բ) վիշտ—վշտամորմոք, թույլ—թուլակազմ, ծնունդ—ծննդհան, հաշիվ—հաշվեհարդար, արթուն—արթնանալ, հույն—հունական, տույժ—տուժել.

3. Վերականգնիր տրված բառերի անհնչյունափոխ ձևերը։

Ձնծաղիկ—ձյուն, թխահեր—թուխ, սառցահատ—սառույց, երգչախումբ—երգիչ, կիսել—կես, ըմպանակ—ումպ, մեղվապահ—մեզու, հունական—հույն, կղզյակ—կղզի։

մաթեմատիկա

Փաստեր մաթեմատիկայի մասին

1 Ռոբերտ Ռեկորդն էր, ով սկսեց օգտագործել հավասար նշանը 1557 թվականին:

2 Աստվածաշնչյան լեգենդի պատճառով 13 թիվը համարվում է անհաջող:

3 Հին եգիպտացիները չունեին բազմացման աղյուսակներ և կանոններ:

4 Աշխարհում ամենամեծ թիվը ցենտիլիոնն է:

Գրականություն

1. Տրված բայերից նորերն ստացիր` դրանք բաղադրելով Բ խմբի նախածանցների հետ:

Ա. Նայել, կառուցել, գրել, դառնալ, հայտնել:
Բ.  Անդր, վեր, արտ, հակ, մակ, ստոր:

Անդրադառնալ, ստորագրել, արտահայտել, վերանայել, վերակառուցել, վերագրել,մակագրել, վերադառնալ

2․Փակագծերում գրված բառը գրի´ր պահանջվող ձևով:

Իրադարձություններից առավել հարուստ ճամփորդություններից մեկը կապված է հանիրավի մոռացված Լա Կոնդամինի անվան հետ: Այդ ֆրանսիացին արկածներով լի իր կյանքը սկսեց որպես զինվոր, սակայն շուտով ծառայությունը թողեց՝ ռազմական կարգապահության հանդեպ մեղանչելու պատճառով: Երեսուն տարեկանում Ֆրանսիայի ակադեմիայի քիմիկոսի պաշտոն էր վարում: Քիչ անց նրան Պերուում ենք հանդիպում, որտեղ աստղագիտական չափումներից Երկրի սեղմվածությունը որոշելու նպատակ ուներ: Այդ աշխատանքներն ավարտելուց հետո պիտի իր գործին դառնար, սակայն, փոխանակ ընկերների հետ նավ նստեր, Լա Կոնդամինը որոշեց արևմուտքից  արևելք կտրել-անցնել Հարավային Ամերիկա մայրցամաքով, որն այդ ժամանակ դեռ բոլորովին ուսամնասիրված չէր եվրոպացիների կողմից:

Կուսական անտառի լիանաների հյուսվածքից խճողված թավուտները կացիններով կտրատելով, Լա Կոնդամինն իր փոքրիկ ջոկատով հասավ Չիմչինե գետի հովիտը: Այնտեղ ճամփորդները լաստանավից հյուսեցին և ջրապտույտներով ու ջրվեժներրով հարուստ Ամազոնկա գետով շարունակեցին  իրենց ուղին: Շուտով  ալիքները  լաստանավի վրայից քշեցին-տարան  արշավախմբի ամբողջ հանդերձանքը: Մի քանի տեղ գետի հունը նեղանում էր, և ջրի ամբողջ զանգվածն ահեղ որոտով ներքև էր սուրում վայրի  կիրճերը: Հետո  նրանց առջև բացվեց մի նոր, երբևիցե չտեսնված աշխարհ: Լողում էին ծովի պես անծայրածիր ջրային տարածությունով, միայն թե ջուրն անուշահամ էր ու բաժանվում էր ճյուղերիգետախորշերիգետաբազուկների: Մի տեղ էլ լաստանավը քայքայվեց, հարկ եղավ փոխել:

Երբ մի օր Լա Կոնդամինն ու իր ուղեկիցները հայտնվեցին, նրանց ծանոթները թերահավատությամբ աչքերն էին տրորում, չէ՞ որ նրանց մեկնելու օրվանից չորս ամիս էր անցել: Արևադարձային անտառներով չորս հազար կիլոմետր անցնելը հեշտ չէ, նրանց արդեն զոհված էին համարում:

Երկու արքա ու երկու լաբիրինթոս. Խորխե Լուիս Բորխես

Վստահության արժանի մարդիկ են պատմում (թեև Ալլահն ավելին գիտե), թե Բաբելոնի կղզիներում առաջին օրերին եղել է մի թագավոր, որ կանչել է իր բոլոր մոգերին ու ճարտարապետներին և կառուցել այնքան նրբամիտ ու այնքան վարանամիտ մի լաբիրինթոս, ուր ոտք դնել չէին համարձակվում անգամ ամենախոհեմ կտրիճները, իսկ մտնողները կորչում էին։ Այդ կառույցը խայտառակություն էր, քանի որ շփոթությունն ու չնաշխարհիկն Աստծուն և ոչ թե մարդկանց վայել արարքներ են։

Ժամանակի ընթացքում արքունիք այցելեց մի արաբ թագավոր, և Բաբելոնի թագավորը (ծաղրելով հյուրի միամտությունը) նրան մտցրեց լաբիրինթոս, որտեղ նա, անարգված ու շփոթված, թափառեց մինչև երեկո։ Այդ ժամանակ թագավորը աստվածային օգնություն խնդրեց ու գտավ դուռը։ Ոչ մի բողոք չարտահայտեցին շուրթերը, բայց Բաբելոնի թագավորին ասաց, թե ինքը Արաբիայում ունի առավել ճարտար լաբիրինթոս և, եթե Աստված կամենա, մի օր ցույց կտա։ Հետո վերադարձավ Արաբիա, հավաքեց իր բոլոր զորավարներին և այնպիսի հաջողությամբ ջախջախեց Բաբելոնի թագավորությունը, որ կործանեց պալատները, կոտորեց մարդկանց և գերեվարեց թագավորին։ Նրան կապեց արագավազ ուղտի վրա և տարավ անապատ։ Երեք օր ճամփա գնալուց հետո ասաց.

-Ո՛վ թագավոր, ժամանակի նյութ ու թիվ դարերի, աստիճաններով, դռներով ու պատերով կառուցված մի բրոնզե լաբիրինթոսում էիր ուզում ինձ կորցնել։ Հիմա ամենակարողը պարգևել է՝ իմը քեզ ցույց տալ, ուր ո՛չ բարձրանալու աստիճաններ կան, ո՛չ բացելու դռներ, ո՛չ էլ ճանապարհդ կտրող պատեր։

Հետո կապերն արձակեց և թողեց անապատում։ Նա սոված ու ծարավ՝ մեռավ։

Աստծո փառքը Նրան, ով չի մեռնում…

3․Մեկնաբանիր տրված տեքստը՝ նշելով.

1․Ինչի՞ խորհրդանիշն է լաբիրինթոսը։

Լաբիրինթոսը խորհրդանշում է այն, որ մարդու ցանկացած ստեղծած բան չունի Ասծո դիմաց ոչ մի իշխանություն

2․Ո՞ր լաբիրինթոսից է ավելի հեշտ ազատվել և ինչո՞ւ։

Մարդը կկարողանա ազատվի մարդու ձեռքով ստեղծած լաբիրինթոսից ավելի հեշտ քանս Ասծո ստեղծածից

3․Ո՞րն է հեղինակի ասելիքը (մեկ նախադասությամբ ամփոփիր կամ բեր համապատասխան ասույթ կամ ասացվածք)։ Առանձնացրու այն նախադասությունը, ուր խտացած է ասելիքը։

 • -Ո՛վ թագավոր, ժամանակի նյութ ու թիվ դարերի, աստիճաններով, դռներով ու պատերով կառուցված մի բրոնզե լաբիրինթոսում էիր ուզում ինձ կորցնել։ Հիմա ամենակարողը պարգևել է՝ իմը քեզ ցույց տալ, ուր ո՛չ բարձրանալու աստիճաններ կան, ո՛չ բացելու դռներ, ո՛չ էլ ճանապարհդ կտրող պատեր։