Հայոց լեզու

1. Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

Օրինակ՝ ջուր-ջրծաղիկ (ու-ն գաղտնավանկի ը)
ծաղիկ-ծաղկաման (ի-ն սղվել է)
համբույր-համբուրել (ույ-ու)

հին-հնամենի (ու-ն գաղտնավանկի ը-ի)

բազուկ-բազկաթոռ (ը-ն սղվել է)

պատիժ-պատժել (ի-ն սղվել է)

ողջույն-ողջունել (ույ-ու)

աշխույժ-աշխուժություն (ույ-ու)

մատյան-մատենագիր (յա-ե)

պարտեզ-պարտիզան (ե-ի)

գլուխ-գլխավոր (ու-ն գաղտնավանկի ը)

էշ-իշամեղու (է-ի)

2. Տրված բառերի վերջից բաղադրիչներ ավելացնելով՝ բառեր կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունափոխություն:

ա) բուրդ—բրդագործ, սիրտ—սրտաբաց, կույր—կուրամիտ, ճահիճ—ճահճակալել, ալյուր—ալրաղաց, կեզ—կիզիչ, ատամնաբույժ—ատամնաբուժարան.

բ) վիշտ—վշտամորմոք, թույլ—թուլակազմ, ծնունդ—ծննդհան, հաշիվ—հաշվեհարդար, արթուն—արթնանալ, հույն—հունական, տույժ—տուժել.

3. Վերականգնիր տրված բառերի անհնչյունափոխ ձևերը։

Ձնծաղիկ—ձյուն, թխահեր—թուխ, սառցահատ—սառույց, երգչախումբ—երգիչ, կիսել—կես, ըմպանակ—ումպ, մեղվապահ—մեզու, հունական—հույն, կղզյակ—կղզի։