Գրականություն

Գրականություն

 1. Իմ կարծիքով կառուցելն ամենից վեր է դասվում, քանի որ կյանքում բոլորը ինչ որ բան են ստեղծում: Ու ստեղծելն անպայման չէ տուն շինելը լինի: Դա կարող են լինել հենց մեր մտքերը, որ ծագում են մեր գլխում: Ես սիրում եմ բարություն անել, միշտ ընտրել բարին չարի փոխարեն, և դա էլ է ինչ որ չափով «կառուցել» համարվում:

Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր դրանք:
Բնութագրիր Զվարթին:
Բնութագրիր հասարակությանը, որտեղ ապրում էր Զվարթը:

Без рубрики·Գրականություն

Գրականություն

 1. Զվարթը փորձում էր ասել, որ միշտ պետք է հավատարիմ մնալ Աստծուն:

Ինչպե՞ս կբացատրես վանահոր հասցեին ասված այս արտահայտությունը՝ նա «հոգևորաց» չէ, այլ «մարմնավորաց» է: Ինչո՞վ էր նա տարբերվում մյուս վանականներից:
Կարո՞ղ ես արևելահայերեն դարձնել (թեկուզ՝ մոտավոր) վանահոր խոսքերը. Կառուցումն է աշխարհն և աշխատք շինողական… Կառուցումն է քաղաքն, կառուցումն՝ խոսքն, կառուցումն՝ միտք… Աշխատ առնե բնությունն, կառուցանե ծառն, շինարարն մրջյունն։ Եղեք և դուք կառուցողք և շինարարք, որպես մարդիկք երկրի, սիրեցեք աշխատք, զի կառուցումն և աշխատք սուրբ են… Չքանա բռնություն, փոշիանան գահք և թագավորությունք և մնա շինարարն:
Քո կարծիքով կառուցելն ինչու՞ է ամեն ինչից վեր դասում, իսկ դու ինչքա՞նով ես քեզ կառուցող համարում, ինչ ես «կառուցում»:
1.Նա տարբերվում էր մյուս վանականներից նրանով, որ նա իր կամքով չի եկել եկեղեցի դառնալու վանահայր, այլ պարտադրված՝ «մարմնավորաց»: Իսկ մյուս վանահայրերը իրենց կամքով են եկել՝ «հոգևորաց»:

 1. Կառուցում է աշխարհը և աշխատանք շինողական… Կառուցում է քաղաք, կառուցում է՝ խոսք, կառուցում՝ միտք… Կաշխատի բնությունը, կկառուցի ծառը, շինարարի մրջյունը: Եկեք և դուք կառուցեք և շինեք, որպես եռկռի մարդիք, սիրեք աշխատանքը, քանզի կառուցելն ու աշխատանքը սուրբ են… Չքվի բռնությունը, փոշիանան գահքը և թագավորությունները և մնա շինարարությունը:
Գրականություն

Գրականություն

Գիրք ծաղկանց մաս 4.

Ի՞նչ են խորհրդանշում ծաղիկները Զվարթի գրքում:
Թվարկիր, թե ըստ պատմվածքի, գիրքը ի՞նչ դեր կարող է կատարել մարդու կյանքում: Ո՞րի հետ ես դու համաձայն.ինչու՞:
Մեկնաբանիր վերնագիրը:
1.Նրանք խորհրդանշում էին մարդկանց, նրանց զգացմունքները, նաև Զվարթի երազանքները:

2.Զվարթի մահից հետո գիրքը հայտնվեց տարբեր մարդկանց ձեռքերում: Եվ տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր հատկություններ ստացավ՝ բուժել հիվանդություններ, բարություն ներշնչել:

Դուրս գրել անհասկանալի բառերը և բացատրել բառարանի օգնությամբ:
Ինչ էր փորձում քարոզել Զվարթը:
Ինչու՞ է նախանձը, սահմանափակը փորձում միշտ փակել Սիրո ճանապարհը:
1.Ղաթիֆան–ծաղիկ, ծարուրիկ–ծաղիկ, տարածված Արևմտահայստանում

Ռուսերեն

Ռուսերեն

 1. Больной лишился сна.
 2. Избегайте (valtige) простуды и сквозняков.
 3. На олимпиаде по русскому языку школьники добились хороших результатов.
 1. Я уже не прошу, а требую тишины!
 2. Я желаю вам счастья, , здоровья удачи, любви, приятного аппетита и спокойной ночи.
Ռուսերեն

Ռուսերեն

 1. К сожалению, мы не сможем пойти в кино: абсолютно нет времени.
 2. Сегодня нет дождя.
 3. Здесь нет ……………………………. (здания), ………………………… (фирмы), ………………………… (стадионы),

……………………………….. (поликлиники).

4.Сегодня в группе только 3 студента и 5 студенток. Всего

8 человек.

5.Купи, пожалуйста, три-четыре яблока.

6.Нам нужен килограмм яблок.

7.Мы должны сделать 6 упражнений.

8.Эта матрёшка стоит 500 рублей.

9.В этой аудитории много девушек и юношей.

10.Здесь очень мало газет и журналов.

11.Принеси, пожалуйста, стакан воды.

12.Почему ты купила только одну бутылку минеральной воды, пачку чая и банку варенье?

Ռուսերեն

Ռուսերեն

Я не знаю, как зовут эту девушку.

Вы знаете, кто этот человек?

Скажите пожалуйста, где находится гостиница „Мир”?

Я не понимаю, что вы говорите.

Виктор сказал, куда он идёт завтра.

Мы не знаем, когда у нас будут экзамены.

Я забыл, сколько студентов учится в вашем классе.

Марина спросила, где её подруга была утром.

Антон спросил, где его друг ходил вчера вечером.

Преподаватель объяснил, как можно решить эту задачу.

Мама сказала, что сын должен купить в магазине.

Продавец сказал, сколько стоит эта книга.

Николай вспомнил, где лежат его документы.

Студент спросил, как правильно писать это слово.

Учитель рассказал, где находилась эта страна.

Ռուսերեն

Ռուսերեն

1. Сейчас мой друг живёт в Москве, а раньше он жил Америке.
2. Раньше моя подруга училась в колледже, а сейчас в институте
3. Сегодня Антон был дома, а вчера в гостях
4. Сейчас я неплохо читаю по-русски, но раньше ничего не мог прочитать .
5. На родине Дина любила смотреть программу «Спорт». Сейчас она тоже любит смотреть эту программу.
6. Я не знаю, где я отдыхал летом.
7. Скажите, где вы обычно покупайте сувениры? I
8. Раньше здесь был банк «Москва». Ты не знаешь, где он сейчас находиться ?