մաթեմատիկա

Փաստեր մաթեմատիկայի մասին

1 Ռոբերտ Ռեկորդն էր, ով սկսեց օգտագործել հավասար նշանը 1557 թվականին:

2 Աստվածաշնչյան լեգենդի պատճառով 13 թիվը համարվում է անհաջող:

3 Հին եգիպտացիները չունեին բազմացման աղյուսակներ և կանոններ:

4 Աշխարհում ամենամեծ թիվը ցենտիլիոնն է: