Գրականություն

Գրականություն

  1. Իմ կարծիքով կառուցելն ամենից վեր է դասվում, քանի որ կյանքում բոլորը ինչ որ բան են ստեղծում: Ու ստեղծելն անպայման չէ տուն շինելը լինի: Դա կարող են լինել հենց մեր մտքերը, որ ծագում են մեր գլխում: Ես սիրում եմ բարություն անել, միշտ ընտրել բարին չարի փոխարեն, և դա էլ է ինչ որ չափով «կառուցել» համարվում:

Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր դրանք:
Բնութագրիր Զվարթին:
Բնութագրիր հասարակությանը, որտեղ ապրում էր Զվարթը:

Без рубрики·Գրականություն

Գրականություն

  1. Զվարթը փորձում էր ասել, որ միշտ պետք է հավատարիմ մնալ Աստծուն:

Ինչպե՞ս կբացատրես վանահոր հասցեին ասված այս արտահայտությունը՝ նա «հոգևորաց» չէ, այլ «մարմնավորաց» է: Ինչո՞վ էր նա տարբերվում մյուս վանականներից:
Կարո՞ղ ես արևելահայերեն դարձնել (թեկուզ՝ մոտավոր) վանահոր խոսքերը. Կառուցումն է աշխարհն և աշխատք շինողական… Կառուցումն է քաղաքն, կառուցումն՝ խոսքն, կառուցումն՝ միտք… Աշխատ առնե բնությունն, կառուցանե ծառն, շինարարն մրջյունն։ Եղեք և դուք կառուցողք և շինարարք, որպես մարդիկք երկրի, սիրեցեք աշխատք, զի կառուցումն և աշխատք սուրբ են… Չքանա բռնություն, փոշիանան գահք և թագավորությունք և մնա շինարարն:
Քո կարծիքով կառուցելն ինչու՞ է ամեն ինչից վեր դասում, իսկ դու ինչքա՞նով ես քեզ կառուցող համարում, ինչ ես «կառուցում»:
1.Նա տարբերվում էր մյուս վանականներից նրանով, որ նա իր կամքով չի եկել եկեղեցի դառնալու վանահայր, այլ պարտադրված՝ «մարմնավորաց»: Իսկ մյուս վանահայրերը իրենց կամքով են եկել՝ «հոգևորաց»:

  1. Կառուցում է աշխարհը և աշխատանք շինողական… Կառուցում է քաղաք, կառուցում է՝ խոսք, կառուցում՝ միտք… Կաշխատի բնությունը, կկառուցի ծառը, շինարարի մրջյունը: Եկեք և դուք կառուցեք և շինեք, որպես եռկռի մարդիք, սիրեք աշխատանքը, քանզի կառուցելն ու աշխատանքը սուրբ են… Չքվի բռնությունը, փոշիանան գահքը և թագավորությունները և մնա շինարարությունը:
Գրականություն

Գրականություն

Գիրք ծաղկանց մաս 4.

Ի՞նչ են խորհրդանշում ծաղիկները Զվարթի գրքում:
Թվարկիր, թե ըստ պատմվածքի, գիրքը ի՞նչ դեր կարող է կատարել մարդու կյանքում: Ո՞րի հետ ես դու համաձայն.ինչու՞:
Մեկնաբանիր վերնագիրը:
1.Նրանք խորհրդանշում էին մարդկանց, նրանց զգացմունքները, նաև Զվարթի երազանքները:

2.Զվարթի մահից հետո գիրքը հայտնվեց տարբեր մարդկանց ձեռքերում: Եվ տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր հատկություններ ստացավ՝ բուժել հիվանդություններ, բարություն ներշնչել:

Դուրս գրել անհասկանալի բառերը և բացատրել բառարանի օգնությամբ:
Ինչ էր փորձում քարոզել Զվարթը:
Ինչու՞ է նախանձը, սահմանափակը փորձում միշտ փակել Սիրո ճանապարհը:
1.Ղաթիֆան–ծաղիկ, ծարուրիկ–ծաղիկ, տարածված Արևմտահայստանում