Без рубрики·Երաժշտություն

Музыканты 20 века

Музыка в 20 веке начала все больше и больше брать оборты. Много групп и песен которые многие люди, в том числе и я слушают музыку именно из этого века, ведь музыка именно 20 века считается той самой классикой многих жанров в том числе и рок жанра.

Много зарубежных групп начали свою активность именно в 20 веке это группы как <<Queen>>, <<black sabbath>>, <<the Beatles>> и даже <<nirvana>>. Но рок индустрия не прошла мимо и СССР-овских исполнителей.

В 1982 году группа под названием <<Гарин и гиперболоиды>> переименовалась как группа <<Кино>> лидером которой стал музвкант под именем Виктор Цой. <<Кино>> была одна из самых популярных рок групп в СССР. Группа играла жанр пост панк чем и завоевала множество зрителей и слушателей в 1989 году.

После группы <<Кино>> Популярность начала набирать певица Земфира которая пела музыку в стиле инди-рока, первый альбом исполнительница вышел 10 мая в 1999 году. Альбом назывался <<Земфира>> и набарала популярность из-за песни <<Ромашки>>. Спустя году исполнительница все еще выпускает песни и новый альбом был выпущен весной 2021 года.

В целом русский рок очень своеобразный жанр в котором можно найти песни которые понравятся многим.

հասարակագիտություն

Эгоизм и Альтруизм

Эгочтическое поведение в любой свере общения всегда бывает в минус обществу и людям которые общаются с этим человеком, но быть в мере эгоистом тоже стоит ибо кто как не ты будешь заботиться о самом себе.

Всегда могу поделиться с друзьями или помочь другим но никогда не забываю о себе и о своем состоянии, для меня есть люди важнее меня не могу этого скрывать но я долгое время училась любить и ценить себя ибо всегда слабые люди часто нуждаются в помощи ибо не могут помочь самому себе когда так чательно пытаются угодить всем.

Угодить всем буквально не реально я не верю что есть человек который нравится абсолютно всем в этом и заключается моя причина помогать не всем.

Я считаю что каждый человек должен не забывать о себе. Не могу сказать что я на 100% эгоист или на 100% альтруист но и того и другого во мне достаточно много.

հասարակագիտություն

Что такое счастье

Каждый человек по разному представляет свое счастье, кто-то его видит в материальных вещах, кто-то в моральном плане но факт это то что каждый человек получает удовольствие в ощущении счастье.

Радость и счастье немного разные вещи к примеру человек может быть рад в какой-то момент или же быть счастливым на всю жизнь. Не могу сказать что я не счастлива на данный момент хоть и есть сложности в жизни, но и без них жизнь была бы скучна если бы каждый человек был всегда счастлив и рад.

Меня делают счастливой друзья и общение с ними, игры и аниме и многие другие мои увлечения делают меня счастливой.

Նախագծեր·Գրականություն

Գովազդի լեզու

Գովազդը հայտարարության յուրօրինակ տեսակ է, որը կատարում է երկու
գործառույթտեղեկատվական և ներգործման: Դրանք փոխկապակցված են: Գովազդատուն շահագրգռված է ներգործման խնդրով, իսկ գովազդառուն
տեղեկատվությամբ:
Գովազդային տեքստ գրելը մեծ արվեստ է: Այն ունի իր պահանջները. քիչ
բառերի միջոցով առավելագույն տեղեկույթ հաղորդել, կարողանալ հրապու-
րել սպառողին, վստահություն ներշնչել գովազդվող ապրանքի կամ ծառայու-
թյան հանդեպ:
Գովազդները լինում ենա) տեսողական (տպագիր գովազդ, լուսագովազդ, ֆոտոգովազդ ևն), բ) լսողական (ռադիոգովազդ), գ) տեսալսողական (հեռուս- տագովազդ, կինոգովազդ): Դրանց տարածման ուղիները բազմազան են
զանգվածային լրատվական միջոցներ՝ ռադիո, հեռուստատեսություն, պար-
բերական մամուլ, էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ, կայքէջեր, պաստառա-
յին գովազդներ` տեղեկատվական վահանակներ, խոշորածավալ պաստառ-
ներ, որոնք ամրացված են սյուների վրա կամ կախովի են, պլանշետային
(պատկերներ, որոնք հաջորդաբար փոխվում են էլեկտրաշարժիչի օգնու-
թյամբ), խանութների ցուցատախտակներ, լուսատախտակներ, վազող տո-
ղեր, առձեռն տրվող գովազդ (թերթեր, թռուցիկներ, հուշանվերներ, խանութ-
ներում տրվող զանազան ապրանքներ) ևն:
Հարցերին գրավոր պատասխանիր բլոգումդ․


1․ Գովազդի ի՞նչ տեսակներ գիտեք։ Ո՞ր տեսակն է ավելի շատ ներգործում
ձեզ վրա և ինչո՞ւ։

տեսողական , լսողական, տեսալսողական։

իմ վրա ամենաշատը ներգործում է տեսալսողական գովազդային հոլովաների տեսակը, այն պատճառով որ, այդ տեսակի գովազդներից կարելի է ընակլել ավելի շատ ինֆորմացիա։


2․ Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին՝ հիմնավորելով պատասխանները։
ա) Երբևէ նկատե՞լ եք գովազդում եղած արտասանական, բառագործածու
թյան, քերականական և այլ սխալներ։

Ոչ, չեմ նկատել։

բ) Ո՞ր գովազդն է ավելի դուր գալիս. երբ գրակա՞ն է լեզուն, թե՞ երբ կան խո
սակցական, ժարգոնային բառեր, արտահայտություններ։

Ինձ ավելի շատ դուր է գալիս, երբ գովազդի մեջ օգտագործվում են ժարգոնային բառեր։ Երբ գովազդի մեջ օգտագործվում են ժառգոնային բառերը լսողին ավելի պարզ և հասկանալի է հնչում։

գ) Ուշադրություն դարձնո՞ւմ եք արդյոք գովազդողի ձայնին, հնչերանգին, խոսքի տեմպին, բարբառային կամ ոչ գրական արտասանությանը։

Որպեսի լավ պոխանցել տրամադրությունը լսորդին, հաղորդակցողը պետք է հնարավորինս լավ փոխանցի էմոցիոները և խոսալ սահուն և հասկանալի։

դ) Ո՞ր գովազդն է մեծ տպավորություն թողել Ձեզ վրա:

Կան շատ գովազդներ որը ինձ դուր են եկել, բայց նրանց մոտ կար ընդհանուր հատկություն, որ նրանք ծիծաղելի էին

ե) Ի՞նչ նշանակություն ունեն գովազդողի անձը և անձնային հատկանիշները:

Գովազդի անձը պետք է լինի հիշվող կամ ճանաչված։

Գրականություն

Նովել

Նորավեպի չգերազանցված վարպետ, հասարակական գործիչ Գրիգոր Զոհրապի ստեղծագործությունները նշանակալի ազդեցություն են ունեցել արևմտահայ ռեալիստական գրականության վրա: Ժամանակակիցները նրան կնքել են Նորավեպի իշխան պատվանունով: Բյուրեղացած ձևի ու փոքր ծավալի մեջ նա հասել է հոգեբանական խորության և կերտել բազմաթիվ կերպարներ: Նրա լեզվամտածողությունն առանձնանում է զուսպ ու դիպուկ ոճով: Զոհրապի նորավեպերը ժամանակի կյանքի հայելին են ու ճշմարիտ վկայությունը: Զոհրապի նորավեպերը ժամանակի կյանքի հայելին են ու ճշմարիտ վկայությունը:

Նովելը այժմ պատմողական ժանր է, համեմատաբար սեղմ ծավալի արձակ ստեղծագործություն, որն ունի դեպքերի ընթացք և կերպարներ։ Սրան բնորոշ են սուր, կարճ սյուժեն, պատմողական չեզոք ոճը, անսպասելի արդյունքը։ Երբեմն օգտագործվում է որպես պատմվածքի հոմանիշ կամ համարվում է նրա տարատեսակ։ Ժամանակակից գրականության մեջ նովելը և պատմվածքը հաճախ դժվար է սահմանազատել։

Զաբուղոն

Հեղինակը պատմում է մի իրադարձության մասին, որ երկար մտորելու տեղիք է տալիս։ Նովելում մենք տեսնում ենք հերոսների ներաշխարհի հոգեբանական վերլուծություն հեղինակի կողմից։

Սյուժե

Զաբուղոն գող է: Գյուղի բնակիչների և այս խորհրդավոր մարդու միջև մտերմություն է հաստատվում: Զաբուղոն նշանված է։ Նշանդրեքը Պատրիարքարանի մեծ դահլիճում չէ կատարվել։ Պարզապես, հավիտյան սիրելու խոսք են տվել իրար գիշերով՝ ինքը և Վասիլիկը: Գողը միայն գիշերներն էր հանդիպում Վասիլիկին, որպիսի չբացահայտվի: Մի օր այս ամենը ծաղր է թվում աղջկա աչքին։ Իր թաքուն երջանկությունը ուրիշները չեն տեսնում: Նա, ցուցամոլ էակ լինելով, չի կարող գոհանալ կյանքի ներքին ու լուռ ներդաշնակությամբ: Վասիլիկը դիվային միտք է հղանում: Գիշերով կանչում է ոստիկաններին և բռնել է տալիս Զաբուղոյին: Զաբուղոն յոթը տարի պիտի մնա բանտում: Բոլոր մտքերը Վասիլիկի մասին են: Այդուհանդերձ, երրորդ տարում մի գիշեր նրան հաջողվում է փախչել։ Մոտենում է Վասիլիկի տանը: Սակայն Վասիլիկն ուրիշի գրկում է: Զաբուղոն ակամա ձեռքը երկարում է դանակին: Սակայն դիտելով իր հակառակորդին և արհամարհանքի մեջ հաղթահարելով վրեժի ցանկությունը՝ ձեռքը քաշում է դանակից: Ամբողջ գիշեր թափառում է դատարկ փողոցներում: Ո՞ւր պիտի գնա. տուն չունի, ծանոթ չունի։ Դժվարությամբ ձեռք բերած ազատությունը անիմաստ է։ Արշալույսի հետ վերադառնում է բանտ։

Վերլուծություն

Իսկապես սերը շատ դժվար է և դաժան, և այս նովելը դա ցույց է տալիս։ իսկապես սերը կարող է լինել նույնիսկ և գեղեցիկ և վառ գույներով։ Սակայն այդ գույները և ուախությունը տեսնելու հաար պետք է լինել սիրած էակի կողքին, որպիսի նա սեղծի այդ գույները։ Բայց սիրած էակից հեռու լինելը պատճառ է հանդիսանում գույների խամրելու, հետևաբար կորում է նաև սերը։
Վասիլիկի կերպարը կարելի է արդարացնել, որովհետև նա ուներ ուշադրության, սիրո կարիք, սակայն այդ ամենը ստանալով միայն գիշերը՝ հանրության աչքից հեռու, նա չէր դիմանում այդ ամենին, բայց նա կարողեր ուղակի ասել այդ ամենի մասին, կարող էր բաժանվել և գտնել ուրիշին, սիրելիին մատնելու փոխարեն։

Գրականություն

Գրականություն

Կտակ վասն գանձի
Իմաստասէր ոմն աղքատ ունէր ծոյլ որդիս եւ ի ժամ մահուն կոչեաց զորդիսն եւ ասէ.

Ո՛վ որդեակք, բազում գանձ կայ պահեալ ի հարցն իմոց յայգին մեր, իսկ զտեղին ոչ ցուցանեմ ձեզ, այլ որ աշխատի ևւ խորագոյն փորէ, նա գտանէ զգանձն:
Եւ յետ մահուն հօրն, սկսան որդիքն ջանալ մեծաւ աշխատութեամբ եւ խորագոյն վարէին, եւ ամէն մէկ իւրն ջանայր, զի ինքն գտցէ զգանձն:
Եւ սկսաւ այգին աճիլ եւ զօրանալ եւ ետ բազում պտուղ եւ ելից զնոսա գանձիւ:

Մի իմաստուն ոմն աղքատ ուներ ծույլ որդիներ և մահվան ժամին կանչեց որդիներին և ասեց։

-Իմ որդիներ իմ հայրերի այգում լիքը գանձ պահված կա իսկ տեղը ցույց չեմ տա ձեզ, ով աշխատի և խորը փորի նա կգտնի գանձերը։
Հոր մահվանից հետո որդիները սկսեցին աշխատել մեծ չարչարանքով, ամեն մեկը փորում էր շատ խորը որ գտներ գանձերը։
Եվ սկսեց այգի աճել և զորանալ և բազում պտուղներ տվեց և դա էր իրենց գանձը։

Առիւծ եւ աղուէս
Առիւծ մի կորիւն ծնաւ, եւ ժողովեցան կենդանիքն ի տես եւ յուրախութիւն: Գայ աղուէսն ի մէջ բազմամբոխին եւ մեծահանդիսիւ նախատեաց զառիւծն յատեանն բարձր ձայնիւ եւ անարգեաց, թէ`

  • -Ա՞յդ է քո կարողութիւնդ, զի մի՛ կորիւն ծնանիս եւ ոչ բազում:
    Պատասխանի ետ առիւծն հանդարտաբար եւ ասէ.
  • -Այո՛, մի՛ կորիւն ծնանիմ, բայց առիւծ ծնանիմ եւ ոչ աղուէս քան զքեզ:

Առյուծը կորյուն ծնավ, և հավաքվեցին կենդանիները տեսնելու և ուրախանալու:Եկավ աղվեսը և ամբոխի մեջ հանդիսատեսներին նախատեց առյուծին բարձր ձայնի համար և ջղայնացավ, թե՝
-Այդ է քո կարողությունը մի կարյուն ունենաս և ոչ թե շատ:
-Առյուծը հանգիստ պատասխանեց .
-Այո մի կորյուն ունեցա, բայց առյուծ ոչ թե աղվես:

Գրականություն

Երդիկն ի վար

 Երդիկն ի վար երկնքի խաղ,

Առավոտ,

Լույսի հոտ է, մոր ծոցի հոտ,

Հացի հոտ:

Զարթնած հովիտ, թրջված հովեր,

Բոբիկ ոտ:

Ցողի հոտ է, ծիծաղի հոտ,

Շողի հոտ:

Արևկող լանջ, մրկած կածան,

Տապ ու տոթ:

Քարի հոտ է, օշինդրի հոտ,

Ուրցի հոտ:

Թախկած ձյուներ և ծաղիկներ

Ձյունի մոտ:

Քամու հոտ է, բարձունքի հոտ,

Ամպի հոտ:

Ծմակն ի վար խոնավ խութեր,

Խոնարհ խոտ,

Մամուռի հոտ, սարսուռի հոտ,

Սունկի հոտ:

Ահռելի ձոր, մաշված առու,

Մրսած օդ,

Ցավի հոտ է, անձավի հոտ,

Մութի հոտ:

Մի բուռ հանգիստ պապիս մի բուռ

Հողի մոտ,

Մորմոքի հոտ, արցունքի հոտ,

Խնկի հոտ: