Без рубрики

Վիլյամ Սարոյան վերլուծություն

Պատվածքից ընդամենը մեկ հատված ընթերցելով՝ արդեն ընկղմվում ես դրա մեջ, և ցանկանում ես մնացածն էլ կարդալ: Շատ հետաքրքիր և իմաստուն կերպով էր ներկայացված ազատության մասին: Շատ հավանեցի այս հատվածը, և համամիտ եմ մեծն գրողի հետ.

Ճիշտ հակառակը, քանզի ազատությունը, իրական ազատությունը, ճշմարիտ ազատությունը կյանքն ու մարդու էությունն ավելի ու ավելի է մոտեցնում կարգուկանոնին, գեղեցկությանը, նրբանկատությանն ու իմաստին, որոնք պահպանելիս մանրամասների մեջ միշտ հարկ է ուղղումներ մտցնել. սրբագրել, զարգացնել, կատարելագործել, ընդարձակել ու ընդլայնել:

Ազատությունը շատերն ընկալում են, որպես անկարգուկանոն, թափթված, խելահեղ, ոչ խելամիտ երևույթ: Այն ինչ անհատի կողմից փոխանցված, ոչ ձևական բնյութ կրող ազատ խոսքն ու միտքն իրականում իրենցից ներկայացնում են ներդաշնակություն, որտեղ դու ազատ, անկեղծ ու անմիջական ես ամենքի հետ:

Նաև ազատ գրողին բնութագրող հատվածն էր շատ հետաքրքիր, այստեղ այն այնպես յուրահատուկ կերպով էր ներկայացված, որ գրողին սկսում ես ընկալել,որպես հոգեբանի, իմաստուն և ազատամիտ ստեղծագործի: Հատկապես այս հատվածն ինձ շատ դուր եկավ՝

Գրողը հոգևոր անարխիստ է, ինչպես և ամեն մարդ` իր հոգու խորքում: Նա դժգոհ է ամենքից ու ամեն ինչից: Գրողը բոլորի լավագույն բարեկամն է և միակ ճշմարիտ թըշնամին` լավ ու մեծ թշնամին: Գրողը ո’չ քայլում է ամբոխի հետ, ո’չ էլ` հրճվում: Այն գրողը, ով գրող է, խռովարար է ու երբեք չի դադարում այդպիսին լինել: Նա չի հարմարվում այն պարզ պատճառով, քանի որ դեռ չկա մի բան, որին արժե հարմարվել:

Ռուսերեն

Русский

Аниме как кинематограф тоже достойно большего внимания, но его иногда не воспринимают как за серьёзное искусство. Так как фильмы я смотрю совсем не часто я хотела поделиться своими любимыми аниме которые достойные внимания не только людям которые смотрят аниме, а и простым людям любителям чего-нибудь посмотреть.

Первое аниме на которое я бы хотела обратить ваше внимание это «тетрадь смерти», это аниме детективное и оно считается классическими в мире аниме. Оно про двух легендарных умов. Сюжет начинается того как обычный японский ученик находит тетрадь в которой записав имя кого-либо человека тот умирает. После находки парень начинает убивать всех преступников чтобы сделать мир якобы лучше. Затем повороты сюжета и сложность картины вас может шокировать. Мало кому не нравится это аниме, у многих это 1 аниме ибо оно стало слишком популярным и даже вышло за рамки обычного мира аниме.

Следующее аниме возможно понравится не всем ибо это дело вкуса. Это моё первое аниме и называется оно «Апельсин». Школьная необычная история девочки, которой прислали письмо из будущего где написан список того что же ей нужно сделать чтобы в будущем не жалеть о том что она не сделала или же наоборот. Сюжет на самом деле очень интересный но он понравится далеко не всем.

На самом деле аниме которые действительно запали мне в сердце очень много и перечислять их будет действительно долго, по этому я решила обделить эти два. Это были одни из моих первых аниме и возможно по этому для меня они очень значимы…

Ֆիզիկա

Դեռ հին ժամանակներից հայտնի էր, որ մի մարմինը մյուսով շփելիս՝ օրինակ, սաթը բրդով կամ ապակին մետաքսով, նրանք ձեռք են բերում այլ մարմիններ դեպի իրենց ձգելու հատկության: Ակնհայտորեն երևում է նաև, որ ձգողության այդ ուժը բազմաթիվ անգամ գերազանցում է նույն մարմինների գրավիտացիոն փոխազդեցության ուժը: Այս նոր փոխազդեցությանն անվանում են էլեկտրական (հուներեն «էլեկտրոն» բառը նշանակում է սաթ), փոխազդող մարմիններին՝ էլեկտրականացած, իսկ պրոցեսը՝ էլեկտրականացում:

Մարմինների էլեկտրական փոխազդեցությունը քանակապես բնութագրող ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է էլեկտրական լիցք և նշանակվում q տառով: ՄՀ-ում էլեկտրական լիցքի միավորը Կուլոնն է (1 Կլ)՝ ի պատիվ Շառլ Կուլոնի (1736−1806 թթ.), ով ձևակերպել է էլեկտրական լիցքերի փոխազդեցության օրենքը:

Ինչպես ցույց տվեցին փորձերը, բրդով շփված 2 սաթե կամ մետաքսով շփված 2 ապակե միատեսակ ձողերը իրար վանում են, իսկ ապակե և սաթե ձողերը՝ իրար ձգում:  Նշանակում է գոյություն ունի երկու տեսակի էլեկտրական լիցք: Ամերիկացի ֆիզիկոս Բենջամին Ֆրանկլինի առաջարկով մետաքսով շփված ապակու վրա առաջացած լիցքն անվանեցին դրական և վերագրեցին «+» նշան, իսկ բրդով շփված սաթի վրա առաջացած լիցքին՝ բացասական և վերագրեցին «−» նշան: Այս նշանակումից հետո կարելի է սահմանել լիցքավորված մարմինների փոխազդեցության կանոնը։

Նույն նշանի (կամ նույնանուն) լիցքեր ունեցող մարմինները փոխադարձաբար վանում են, իսկ հակառակ նշանի (կամ տատանուն) լիցքեր ունեցող մարմինները փոխադարձաբար ձգում են միմյանց:

Էլեկտրական փոխազդեցության ուժի գոյությունը պայմնավորված է մարմինների վրա ստատիկ լիցքերի առկայությամբ, այդ ուժի ուղղությանը՝ լիցքերի նշանով: Փորձը ցույց է տալիս, որ լիցքավորված մարմինների փոխազդեցության ուժի մեծությունը կախված է նրանց լիցքերի մեծություններից և լիցքավորված մարմինների միջև եղած հեռավորությունից:

Երկու անշարժ, կետային (փոքր չափեր ունեցող) լիցքերի փոխազդեցության ուժի մեծությունը ուղիղ համեմատական է լիցքերի մոդուլների արտադրային և հակադարձ համեմատական է դրանց հեռավորության քառակուսուն:  F=Kq1q2/R2    որտեղ q1-ը և q2-ը փոխազդող մարմինների էլեկտրական լիցքերի մեծություններն են, R-ը՝ նրանց միջև եղած հեռավորությունը: k-ն համեմատականության գործակից է, հաստատուն մեծություն, որը հավասար է k=9⋅109Ն⋅մ2/Կլ2

Փորձնական ճանապարհով ստացված այս օրենքը կոչվում է Կուլոնի օրենք:

Հարցեր և Պատասխաններ

1.Ինչպիսի՞ ուժերի եք ծանոթ ֆիզիկայի նախորդ դասընթացից:

Միջուկային ուժ, Էլեկտրամագնիսական ուժ, Գրավիտացիոն ուժ, Ձգողականության ուժ:

2. Ինչու՞ ապակե բաժակի և թղթի կտորների գրավիտացիոն փոխազդեցությունը նկատելի չէ:

Որովհետև ապակու և թղթի կտորներն այնպիսի մատերալներից են պատրաստված, որոնցով հնարավոր չի ստեղծել մագնիսական դաշտ:

3. Ինչպե՞ս են փոխազդում շփված պլաստմասայե գրիչը և թերթի շերտը:

Իհարկե պլաստմասայե և թերթի շերտի միջև գործում է տիեզերական ձգողական ուժը, սակայն դա այնքան փոքր է, որ գործնական նշանակություն չունեն և անզեն աչքով ահնար է այն տեսնել:

4. Ինչպե՞ս են փոխազդում նույն ձողով շփված թղթի երկու շերտերը:

Դրանք վանում են իրար, քանի որ, տարանուն լիցքերը միմյանց դիպչելիս վանում են միմյանց:

5. Ինչպե՞ս է կոչվում իրար շփելիս մարմինների միջև ծագող նոր բնույթի ուժերը:

Այն կոչվում է Գրավիտացիոն ուժ:

6. Ինչպե՞ս է առաջացել <<էլեկտրականություն>> անվանումը:

Հին հույները սաթը անվանում էին էլեկտրոն որից ել առաջացավ էլեկտրականություն։

7. Էլեկտրական լիցքերի ի՞նչ տեսակներ կան:

Դրանք լինում են երկու տեսակի՝ դրական +, բացասական -:

8. Ինչպե՞ս են փոխազդում նույն նշանի լիցք ունեցող մարմինները:

Տարանուն լիցքերը վանում են միմյանց:

9. Ձևակերպեք Կուլոնի օրենքը:

Երկու անշարժ կետային լիցքերի էլեկտրական ուժի փոխազդեցության մոդուլն ուղիղ համեմատական է լիցքերի մոդուլի արտադրյալին և հակադարձ համեմատական է դրանց միջև հեռավորության քառակուսուն:

10. Ո՞րն է էլեկտրական լիցքի միավորը ՄՀ-ում։

Էլեկտրական լիցքի միավորը ՄՀ-ում կոչվում է կուլոն (1 կլ) ի պատիվ Շ. Կուլոնի: