Ռուսերեն

История из моей школьной жизни

Школа для меня место уюта. Каждый раз когда я прихожу утром в школу ещё даже не высыпавшись вижу как много детских умов расходятся по урокам. Если честно для меня эта школа ещё не стала родной как та, я всё ещё чувствую себя ученицей 176 школы. Хотя мне и не нравилось какие там учителя, процесс самого урока, но я люблю свой старый класс. Мы часто попадали в забавные истории…

Часто на уроке Русского языка когда мы проходили какой-то рассказ мы с одноклассниками делали маленькое представление. Конечно мы не очень серьёзно относились к этому, но однажды у нас была сказка про рака и про розу. Я и мой друг играли рака и розу. Там была была сцена когда рак вёз розу на спине. Я села на спину своего друга и мы так шли по всему классу. Было забавно не забуду этот день…

Քիմիա

Քիմիա

 1. Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք
 2. Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ
 3. Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ
 4. Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ
 5. Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը
 6. Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք
 7. Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանդված
 8. Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը
 9. Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
 10. Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը
 11. Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը
 12. Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի
 13. Օքսիդացման աստիճան,վալենտականություն
 14. քիմիական կապի տեսակները՝կովալենտ (ոչբևեռայի,բևեռային),իոնային,մետաղական
 15. Քիմիական բանաձև,հաշվարկներ բանաձևվով
 16. Նյութի քանակ,մոլ՝8դաս;
 17. Քիմիական հավասարումներ,քիմիական ռոակցիների տեսակները՝միացման,քայքայման,տեղակալման,փոխանալման՝8դաս;
 18. Բարդ նյութերի դասակարգում՝օքսիդ,թթու,հիմք,աղ՝8դաս;
 19. Քիմիայի օրենքները՝նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը,նյութի բաղադրության պահպանման օչենքը՝8դաս;
 20. Հաշվարկներ ըստ քիմիական հավասարումների՝8դաս;

1․ Քիմիան դա բնագւտական բնություն է, որը ուսումնասիրում է նյութերը, նրանց բաղադրությունը, կառուցվացքը, հատկությւնները, տարացվածությունը, ստացումը և կիռառումը։

Քիմիա, ֆիզիկա, աշխարագրություն, բնագիտություն, կենսաբանություն, աստղագիտություն։

2․ Մեզ շրջապատող բոլոր առարկաները կոչվում են մարմիններ, այն ինչից կազմված են մարմինները կոչվում են նյուտեր օրինակ՝ սեղան, հեռախոս, ոսկի և այլն

3. Պարզ են կոչվում այն նյութերը որոնք կազմված են մեկ և ավել տարից, իսկ բարդը են կոչվում այն նյութերը որոնք կազմված են երկու կամ ավել տարրից։

4.Ֆիզիկական են կոչվում այն երևույթները, որոնց ժամանակ նոր նյութեր չեն առաջանում, իսկ քիմիական են կոչվում այն երևուըթները, որոնց ժամանակ առաջնում են նոր նյութեր։

Քիմիա

Քիմիա

1) քիմիական  տարրի  նշանը Au (ոսկի)

2) կարգաթիվը 79, միջուկի  լիցքը +79, 

3) հարաբերական  ատոմային  զանգվածը Ar(Au)=197

4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ) mo(Au)=197.1,66.10 կգ=3270,2։

5) Դիրքը պարբերականհամակարգում«ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը 1 ,ենթախումբը բ։

6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝   (13p, 14n0) 35e:                        

7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը —

8)ինչպիսի՞ տարր է` մետաղ  է, թե՞ ոչմետաղn մետաղ է

9) Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ

10)հավաքել տեղեկություններ այդ տարրի մասին՝տարածվածությունը,հատ կությունները,որ նյութերի բաղադրության մեջ է մտնում այդ տարրը,այդ նյութերի կիրառումը:

Գրականություն

Գրականություն

 • Բացատրիր ,, հոգում կրակ ունենալ,, արտահայտությունը
 • Հույս և հավատ ունենալ։
 • ,,Աշխարհը  խավարի մեջ կընկղմվի,, — այսինքն՝ ինչ կլինի …
 • Աշխարհը կհայտնվի չարի ձեռքերի մեջ
 • Տեքստում գտիր վարժապետ, օջախ, անախորժ, բորբոքվել, վաղօրոք, խարդախ, շիջանել, սուզվել բառերի հոմանիշները
 • Վառժապետ- ուսուցիչ
 • օջախ- խարույկ
 • անախորժ-տհաճ
 • բորբոքվել-թեժանալ
 • վազօրոք-նախապես
 • խարդախ-կեզծ
 • շիջանել-հանգեցնել
 • սուզվել-ընկղմվել
 • ինչ է հոգևոր ուղին և ինչպես ես այն անցնում դու (ստեղծագործական աշխատանք):
 • Հոքևոր ուղին դա մարդու հավատքն է Աստծու նկատմամբ ։
Աշխարագրություն

Աշխարագրություն

 1. Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:
 2. Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:
 3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Գերմանիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները:

1.Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ այն գտնվում է Եվրոպայի կենտրոնում, ինչպես ասում են <<սրտում>>:

2.Գյուղատնտեսությու նում այնտեղ զարգացած է սննդի արդյունաբերությունը:Գերմանիան կենդանական յուղի և բուսայուղի արտադրությամբ Եվրոպայում գրավում է առաջին տեղը:

3.ժամանակակից գերմանական արտաքին քաղաքականությունի ունի սխեմա որի շրջանակներում Գերմանիան Ֆրանսիայի հետ մեկտեղ,կառուցում է Եվրամիության շենքում :

Ռուսերեն

Ռուսերեն

Ученик должен был рассказать урок,но он не выучил.

Мои друзья поздравили меня с днём рождения.

Я пригласила свою подругу к нам в гости.

Она очень хорошо переводила текст.

Учительница показала как правильно выполнять задание.

Вчера моя сестра выступала в опере.

Ռուսերեն

Ռուսերեն

Один мудрец как-то вёл монолог о получении удовольствия от выполнения какого-либо действия. По ходу рассказа к нему обратился один из присутствующих:
— Разве удовольствие можно получать, занимаясь любым делом? Я — бегун, но удовольствия от своего главного занятия, бега, не получаю.

Мудрец не ответил, а просто предложил устроить совместную пробежку. Они вышли на улицу и побежали. Ученик сразу спросил:
— Какова наша цель, куда бежим?
— Просто вперёд, конкретной задачи нет.
— Как можно бежать без цели? Может, хотя бы, уточним время пробежки или скорость бега? Или будем бежать наперегонки?
— Если ты хочешь бежать быстрее и с целью, беги до во-о-он того дерева на холме. И встретимся там же.

Когда мудрец прибежал к месту встречи, бегун сказал:
— Вообще никакой радости и удовольствия. Тренировка как тренировка.
Тогда учитель предложил зайти в дом, который расположился рядом. Здесь он жил.
Когда они вошли, жена подала вкуснейший обед. Ученик сказал:
— Какое вкусное кушанье, я никогда не ел ничего подобного!

Он жевал не торопясь, наслаждаясь вкусом. Мудрец сказал:
— Мы будем есть до того момента, пока кастрюля не опустеет наполовину.
Ученик чуть не подавился и очень удивился.
Учитель, видя выражение его лица, сказал:
— Может, тебе доставит большее удовольствие обед за 10 минут или поедание наперегонки?

Бегун понял суть и рассмеялся.
А мудрец лишь сказал:
— Радость заключается в самом действии, а не в результате или придуманных для него смыслах.

Մաթեմաթիկա բ․

Մաթեմաթիկա բ․

 1. 24 տետրը 120գ են կշռում։ Նման քանի՞ տետր է կշռում 180գ ։ 36 տ․
 2.  8 միանման  գրքույկները 144 դրամ արժեն։ Այդպիսի 39 գրքույկը որքա՞ն կարժենա։ 702 դր․
 3.  Ամանորի 26 նվերի համար  վճարեցին 9620 դրամ։ 14430 դրամով քանի՞ այդպիսի նվեր կարելի է գնել։ 39 ն․
 4. Ժամը 4։ 30 -ին ուղղաթիռը Ա կետից Բ կետ թռավ ՝ անցնելով 1 ժամում 240կմ։ Բ քաղաքում 30 րոպե կանգ առնելով՝ նա ժամը 11։45-ին ետ թռչեց դեպի Ա քաղաք 180կմ/ժ արագությամբ։ Որոշի՛ր ժամը քանիսին  հասավ Ա կետ և Ա-ից Բ կետ քանի կմ ճանապարհ է։
 5. 35 գիրքը 25 կգ 200 գ են կշռում։ Քանի՞ այդպիսի գիրք կկշռի 31 կգ 680գ։ 44գ
 6. Եթե մտապահված թիվը 5 անգամ մեծացնեմ, արդյունքին ավելացնեմ 125 և ստացվածը բաժանեմ 6-ի, ապա 115 կստացվի։ Ի՞նչ թիվ եմ մտապահել։ 113
 7. Եթե մտապահած թիվը մեծացնենք 20 անգամ , իսկ ստացածը՝ 20-ով, ապա կստանանք 140։ Ո՞րն է այդ թիվը։
 8. Աշակերտն ուսուցչից հարցրեց Արարատ լեռան բարձրությունը։Ստացավ պատասխան, եթե լեռան բարձրությունից 18 ոտք հանենք, ապա տացվածը 169 անգամ փոքրացնենք, կստացվի 100։ Արարատ լեռան բարձրությունը քանի՞ ոտք է։
 9. Աշակերտն ուսուցչից հարցրեց Արարատ լեռան բարձրությունը։Ստացավ պատասխան, եթե լեռան բարձրությունից 18 ոտք հանենք, ապա տացվածը 169 անգամ փոքրացնենք, կստացվի 100։ Արարատ լեռան բարձրությունը քանի՞ ոտք է։