հասարակագիտություն

նախագիծ

Նախագծի մասնակիցնե են՝ Անի, Գոհար , Արաքս , Էլիզա, Մերի

Նպատակ ՝ Ներկայացնել մեր դպրոցի և ուրիշ երկրների կրթության տարբերոթյունը։

Խնդրիներ՝ հարցերի միջոցով հասկանալ թե ինց կարծիք ունեն մարդիկ այս ամենի մասին։