մաթեմատիկա
  1. −1.09x+63xy2+25xy2
    -1.09 • 2+63 •(2•0.2)2+25•(2•0.2)2=-2.18+88•4•1/25=-109/50+88•4•1/25=-109/50+352/25=119/10
  2. 0.13a2−0.08b2 0.4a2+0.03b2 (0.4a2+0.03b2)+(0.13a2−0.08b2)=0.4a2+0.03b2+0.13a2-0.08b2=0.53a2-0.05b2

0.4a2+0.03b2)-(0.13a2-0.08b2)=0.27a2+0.11b2

3.
(10•3x+x)-(10x+3x)=36
31x-13x=36
18x=36
x=2
10•3x+x=62

4.

(8y+1)⋅(2y−5)=(16y−6)(y+1)
16y2-40y+2y-5=16y2+16y-6y-6
-48y=-1
Y=1/48

5.

m2+n2=(m+n)2−2mn
m2+n2=m2+2mn+n2-2mn
m2+n2=m2+n2

  1. (0.2d+c3)⋅(0.04d2−0.2dc3+c6)
    0.008d3-0.04d2c3+0.2dc3+0.04d2c3-0.2dc6+c9=0.008d30.04d2c3-0.2dc6+c9

7.

(7−1)(7+1)(7(2)+1)(7(4)+1)(7(8)+1)−7(16)+35

(7(2)-1)(7(2)+1)(7(4)+1)(7(8)+1)-7.16+35

(7(4)-1)(7(4)+1)(7(8)+1)-7(16)+35

(7(8)-1)(7(8)+1)-7(16)+35

7.16-1-7(16)+35=34

մաթեմատիկա

206

ա) x² + 1 x պատկանում է [-3;3]
f(-3)=9+1=10
f(-2)=4+1=5
f(-1)=1+1=2
f(0)=0+1=1
f(1)=1+1=2
f(2)=4+1=5
f(3)=9+1=10

x³-1; x պատկանում է [-2;2]

x = -2
x³ — 1 = -8 — 1 = -9
x³-1 = 8 — 1 = 7
y պատկանում է [-9;7]

16 x պատկանում է [0;4]
———
x² + 4

x = 0;y = 4
x = 1;y = 16/5
x = 2;y = 2
x = 3;y = 16/13
x = 4;y = 4/5

√x + 1 x պատկանում է [0;9]
x=0
√x + 1 = 1
√x + 1 = 3 + 1 = 4

y պատկանում է [1;4]

մաթեմատիկա

Փաստեր մաթեմատիկայի մասին

1 Ռոբերտ Ռեկորդն էր, ով սկսեց օգտագործել հավասար նշանը 1557 թվականին:

2 Աստվածաշնչյան լեգենդի պատճառով 13 թիվը համարվում է անհաջող:

3 Հին եգիպտացիները չունեին բազմացման աղյուսակներ և կանոններ:

4 Աշխարհում ամենամեծ թիվը ցենտիլիոնն է: