հասարակագիտություն

Հասարակագիտություն

Պատասխանատվությունը շատ կարևոր է մարդու կյանքում։ Մարդը վաղ տարիքում պետք է լինի պատասխանատու։

Եթե նույնիսկ այդպես ասաց պատասղանատվությունը լինի ոչ շատ կարևոր է միևնույն է պետք է լինել պատասխանատու։
Բայց մենք ունենք և պառտավորություններ որոնց մենք պետք է լինենք պատասխանատու։ Ինձ թվում է որ ամենա մեծ պատասխանատվությունը դա երեխա հետևելը։ Մեծացնել մառդ որը շուտով պետք է լինի սոցիալական համապատասխան և լավ քաղաքացի դա շատ մեծ և դժվար պառտավորություն է։

հասարակագիտություն

նախագիծ

Նախագծի մասնակիցնե են՝ Անի, Գոհար , Արաքս , Էլիզա, Մերի

Նպատակ ՝ Ներկայացնել մեր դպրոցի և ուրիշ երկրների կրթության տարբերոթյունը։

Խնդրիներ՝ հարցերի միջոցով հասկանալ թե ինց կարծիք ունեն մարդիկ այս ամենի մասին։